ADVERTISEMENT
  Hot
06/07/2022
12;00 29/6/2022
06:30 28/06/2022
20:30 22/06/2022
10:00 21/06/2022
Next
Prev

Gần đây

No Content Available
No Content Available
No Content Available
No Content Available
No Content Available
No Content Available
  • Trending
  • Comments
  • Latest
08:00 18/05/2022

08:00 18/05/2022

11;10 16/5

11;10 16/5

15;10 24/5

15;10 24/5

18;30 10/6

18;30 10/6

06/07/2022

12;00 29/6/2022

12;00 29/6/2022

06:30 28/06/2022

06:30 28/06/2022

20:30 22/06/2022

20:30 22/06/2022

Mới cập nhật

No Content Available

Kỷ ʟᴜậᴛ Cʜủ ᴛịᴄʜ Nʜà xᴜấᴛ ʙảɴ Gɪáᴏ ᴅ.ụ.ᴄ ᴅᴏ sᴀɪ ᴘ.ʜ.ạ.ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜáᴛ ʜ.à.ɴ.ʜ. sáᴄʜ ɢɪáᴏ ᴋʜᴏᴀ  Bị ᴋỷ...

Read more
12;00 29/6/2022

PʜươɴɢTʜᴀɴʜ ᴛᴜʏêɴ ʙố ‘xᴀɴʜ ʀờɴ’ ᴋʜɪ ʙị ’ᴋʜᴜɪ’ ʟạɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛừɴɢ ᴛố Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴄʜơɪ ɴɢ.ảɪ ʜạɪ ᴍìɴʜ Dòɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ʟạ ᴄủᴀ Pʜươɴɢ...

Read more
06:30 28/06/2022

Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ʙộ TT-TT ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ Báᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bộ Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà Tʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ đã ɴêᴜ ʀõ ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ Báᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ɢỡ ʙàɪ, ǫᴜảɴ ʟý ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ... Báᴏ Pʜáᴘ ʟᴜậᴛ Vɪệᴛ Nᴀᴍ...

Read more
20:30 22/06/2022

Gɪá xăɴɢ ᴅầᴜ đồɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ, ɴʜɪềᴜ ᴄʜủ xᴇ ᴄʜᴏáɴɢ ᴋʜɪ ɴʜìɴ ʜóᴀ đơɴ ᴍᴜᴀ xăɴɢ, ᴅầᴜ ʙấᴛ ɴɢờ...

Read more
10:00 21/06/2022

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴʜɪềᴜ đạɪ ʟý xᴇ ᴍáʏ đɪệɴ Vɪɴғᴀsᴛ ᴄʜíɴʜ ʜãɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋʜᴀɴ ʜɪếᴍ xᴇ, ᴍộᴛ số...

Read more
16:00 20/06/2022

Cʜồɴɢ để ʟạɪ ô ᴛô ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ ʀồɪ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ: Vợ ʟêɴ ᴍạ.ɴɢ ᴄầᴜ ᴄứᴜ Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ đượᴄ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ, ᴄʜị Lɪɴʜ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛʜấʏ xᴇ ô ᴛô ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴍìɴʜ đỗ ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ ɴʜưɴɢ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢườɪ. Nɢàʏ 20/6, ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ xôɴ xᴀᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴠợ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪ ᴛìᴍ ᴄʜồɴɢ ᴛêɴ Pʜạᴍ Kɪềᴜ Hưɴɢ (31 ᴛᴜổɪ, ở Hưɴɢ Yêɴ). Aɴʜ ʜưɴɢ đɪ ᴛừ Hưɴɢ Yêɴ ʟêɴ Hà Nộɪ ʟúᴄ 14ʜ40 ɴɢàʏ 17/6, ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴋʜôɴɢ đượᴄ. Dᴏ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ ʜᴀʏ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴄʜồɴɢ, ᴄʜị Lɪɴʜ đã ʟêɴ ᴍạɴɢ ᴄầᴜ ᴄứᴜ (Ảɴʜ: ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ). Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴄʜị Lɪɴʜ (ᴠợ ᴀɴʜ Hưɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜị ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã Hảɪ Bốɪ (Đôɴɢ Aɴʜ, Hà Nộɪ) ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜồɴɢ ᴄʜị để ʟạɪ xᴇ ô ᴛô ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ - Hà Nộɪ ʀồɪ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ʙí ẩɴ. Tʜᴇᴏ ᴄʜị Lɪɴʜ, ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 17/6, ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ɴóɪ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟêɴ Hà Nộɪ ᴄó ᴠɪệᴄ ʀồɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ô ᴛô ɴʜãɴ ʜɪệᴜ Sᴀɴᴛᴀғᴇ ᴍàᴜ đỏ ᴍᴀɴɢ BKS 89A-194.60 đɪ ɴʜưɴɢ đếɴ ᴛốɪ ᴋʜôɴɢ ᴠề, ɢɪᴀ đìɴʜ đɪ ᴛìᴍ ᴠà ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴋʜôɴɢ đượᴄ. Đếɴ sáɴɢ 18/6, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị Lɪɴʜ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛʜấʏ xᴇ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴄʜị đỗ ở ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ, ᴄó ʙậᴛ đèɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ. Kʜɪ ɴắᴍ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜị Lɪɴʜ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʟêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ ᴠà ᴛʜấʏ đúɴɢ xᴇ ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ở đâʏ. Bêɴ ᴛʀᴏɴɢ xᴇ ᴄó để ʟạɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ, ᴛúɪ xáᴄʜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ɴɢườɪ. Cʜị Lɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Mấʏ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛôɪ ᴍấᴛ ăɴ ᴍấᴛ ɴɢủ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛôɪ đã ʟɪêɴ ʜệ, ᴛìᴍ ᴀɴʜ ấʏ ᴋʜắᴘ ɴơɪ ɴʜưɴɢ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢì. Tʀướᴄ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ấʏ đɪ 2 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ, ᴄãɪ ᴠã, ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ sốɴɢ ᴠẫɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ. Cʜồɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴợ ɴầɴ ʜᴀʏ ʟàᴍ ăɴ ᴛʜᴜᴀ ʟỗ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜơɪ ʙờɪ, ʜư ʜỏɴɢ ɢì. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɢɪữᴀ ᴀɴʜ ấʏ ᴠà ʙố ᴄó xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ, ᴄʜị Lɪɴʜ ɴóɪ. Cʜɪếᴄ xᴇ ô ᴛô Sᴀɴᴛᴀғᴇ ᴍà ᴄʜồɴɢ ᴄʜị Lɪɴʜ để ʟạɪ ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ...

Read more

Vɪᴅᴇᴏ: Cáᴄ ᴋỹ sư Ấɴ Độ ʟàᴍ 75ᴋᴍ đườɴɢ ɴʜựᴀ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 5 ɴɢàʏ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ? Dᴀɴʜ ʜɪệᴜ ʟàᴍ đườɴɢ ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ đã đượᴄ ᴋỷ ʟụᴄ ɢᴜɪɴɴᴇss ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề Ấɴ Độ, ᴋʜɪ ɴướᴄ ɴàʏ ᴄʜỉ ᴍấᴛ 5 ɴɢàʏ để ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ 75ᴋᴍ đườɴɢ ɴʜựᴀ. Cᴏɴ đườɴɢ đượᴄ...

Read more
11;00 18/6

Từ ᴄậᴜ ʙé ʙáɴ ᴠé số ᴛớɪ ʙɪếɴ ᴄố ᴍẹ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴍấᴛ ɢɪờ ᴍᴜᴀ ɴʜà ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ở ᴛᴜổɪ 30 Kʜɪ ʙướᴄ ᴄʜâɴ ᴠàᴏ ɴɢôɪ ɴʜà đầᴜ ᴛɪêɴ ᴍᴜᴀ đượᴄ ɴăᴍ 30 ᴛᴜổɪ, ở TP.HCM, Pʜú đã ᴋʜóᴄ. Aɴʜ ướᴄ ɢì ᴍẹ ᴄòɴ ở ᴛʀêɴ đờɪ ɴàʏ, để ôᴍ ʟấʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ - ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ʙáɴ ᴠé số, ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ɴɢᴏàɪ đườɴɢ, ɴɢᴏàɪ ᴄʜợ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ. Pʜú, ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴍᴜᴀ đượᴄ ɴʜà TP.HCM ᴛᴜổɪ 30 Pʜạᴍ Hà Pʜú, ǫᴜê ɢɪᴀ ʟᴀɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴀ, ᴍẹ ᴘʜảɪ ʙươɴ ᴄʜảɪ ɴɢᴏàɪ đườɴɢ. Đᴀɴɢ ʜọᴄ ʟớᴘ 5, Pʜú ᴘʜảɪ ɴɢʜỉ ʜọᴄ xᴜốɴɢ TP.HCM đɪ ʙáɴ ᴠé số ᴄùɴɢ ᴍẹ. Lᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ, ᴋʜᴜ ᴄʜợ, ᴍỗɪ ɴɢàʏ đɪ ʙộ ᴍườɪ ᴍấʏ ᴄâʏ số ᴛớɪ ᴋʜɪ đôɪ ᴄʜâɴ ᴘʜồɴɢ ʀộᴘ, Pʜú ᴠà ᴍẹ ᴍớɪ ᴋɪếᴍ đượᴄ ɴʜữɴɢ đồɴɢ ᴛɪềɴ ʟẻ. Đượᴄ ᴍẹ ɢửɪ ᴠề ǫᴜê ở Qᴜʏ Nʜơɴ ở ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴅì để đɪ ʜọᴄ, ʙɪ ᴋịᴄʜ ᴛớɪ ᴠớɪ Pʜú ᴠàᴏ ɴăᴍ ʟớᴘ 10. ᴛʀᴏɴɢ ʟầɴ ᴠàᴏ TP.HCM ᴛʜăᴍ ᴍẹ, ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ đᴀɴɢ đɪ ʙáɴ ᴠé số ở Q.12 ᴛʜì ᴍẹ Pʜú ʙị xᴇ ᴛôɴɢ, ǫᴜᴀ đờɪ sᴀᴜ đó. Vɪệᴄ ɢì ʟươɴɢ ᴛʜɪệɴ ʀᴀ ᴛɪềɴ ᴄũɴɢ ʟàᴍ Mộᴛ ᴍìɴʜ ᴄôɪ ᴄúᴛ ɴɢᴏàɪ ᴄᴜộᴄ đờɪ, Pʜú ᴠừᴀ ʜọᴄ, ᴠừᴀ ʟàᴍ đủ ɴɢʜề. Nʜưɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜậᴛ ɴɢã đượᴄ ý ᴄʜí ᴄủᴀ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ. Aɴʜ ᴘʜụ ʙưɴɢ ᴘʜở, ᴘʜáᴛ ᴛờ ʀơɪ, ʟàᴍ ɢɪᴀ sư, ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛʀà sữᴀ. Aɴʜ ᴍặᴄ đồ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴛʜú đứɴɢ ᴛʀướᴄ ᴄáᴄ sɪêᴜ ᴛʜị, ʟàᴍ sʜɪᴘᴘᴇʀ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙáɴ ǫᴜầɴ áᴏ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙáɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴘʜụ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀí ʜᴏᴀ, ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛɪệᴄ ᴄướɪ… Tâᴍ ɴɪệᴍ ʟàᴍ ɢì ᴄũɴɢ ᴄầɴ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ, ɴêɴ Pʜú ᴋʜôɴɢ ʙỏ ᴅở ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ᴄᴀᴏ đẳɴɢ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ Đʜ ɴɢâɴ ʜàɴɢ TP.HCM. Pʜú ᴋʜôɴɢ ɴɢầɴ...

Read more
10;15 18/6

NSND Nɢọᴄ Gɪàᴜ “ɢɪáɴɢ ᴄáɪ ᴛáᴛ” đᴀᴜ đớɴ ᴠàᴏ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ: “Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜỉ ᴅɪễɴ ᴛʀêɴ sâɴ ᴋʜấᴜ, ở ɴɢᴏàɪ đờɪ sốɴɢ ʙê ᴛʜᴀ, ᴛùʏ ᴛɪệɴ” Nʜìɴ ɴʜậɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Hữᴜ Tíɴ, NSND Tʀầɴ Nɢọᴄ Gɪàᴜ, Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ Sâɴ ᴋʜấᴜ TP.HCM, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ sẽ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ʜìɴʜ ảɴʜ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ. Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, sự ᴠɪệᴄ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Hữᴜ Tíɴ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 8, TP.HCM ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠì sử ᴅụɴɢ ᴍ.ᴀ ᴛ.ú.ʏ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ. ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Tʜúʏ, Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ Sở Văɴ ʜóᴀ Tʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà Dᴜ ʟịᴄʜ TP.HCM, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sở đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, xử ʟý ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠà ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ. Sở ᴠẫɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Nếᴜ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟà Hữᴜ Tíɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, sở sẽ đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ, ʙà Tʜúʏ ɴóɪ. Hữᴜ Tíɴ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙắᴛ ɢɪữ ᴠì sử ᴅụɴɢ ᴍ.ᴀ ᴛ.ú.ʏ. Nʜìɴ ɴʜậɴ ᴠề ồɴ àᴏ ᴄủᴀ Hữᴜ Tíɴ, NSND Tʀầɴ Nɢọᴄ Gɪàᴜ, Cʜủ...

Read more
No Content Available