ADVERTISEMENT
  Hot
14;30 19/5
10;50 19/5
9;45 19/5
9;10 19/5
8;40 19/5
Next
Prev

Gần đây

No Content Available
No Content Available
No Content Available
No Content Available
No Content Available
No Content Available
  • Trending
  • Comments
  • Latest
11;10 16/5

11;10 16/5

08:00 18/05/2022

08:00 18/05/2022

18:00 18/05/2022

18:00 18/05/2022

10;12 12/5

10;12 12/5

14;30 19/5

14;30 19/5

10;50 19/5

10;50 19/5

9;45 19/5

9;45 19/5

9;10 19/5

Mới cập nhật

No Content Available
14;30 19/5

Nɢỡ ɴɢàɴɢ ᴠớɪ ᴍặᴛ ᴍộᴄ ᴛᴜổɪ 50 ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ, CĐM ᴋʜᴜʏêɴ: ‘Cô đổɪ ᴇᴋɪᴘ ᴛʀᴀɴɢ đɪểᴍ đɪ’ Tʜườɴɢ ᴛʀᴀɴɢ đɪểᴍ ʀấᴛ ᴅàʏ ᴍỗɪ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ, ʙà Nɢᴜʏễɴ...

Read more
10;50 19/5

Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ɴỗɪ ʟᴏ ʟắɴɢ 'ᴛʜầᴍ ᴋíɴ', ʟý ᴅᴏ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ʟờɪ ᴋʜᴜʏêɴ 'ɴʜạʏ ᴄảᴍ' ᴄủᴀ...

Read more
9;45 19/5

Nɢʜệ Aɴ: Gɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ, ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ʙị 'ᴋʜ.ủɴɢ ʙố' Mặᴄ ᴅù ᴋʜôɴɢ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ, ɴʜưɴɢ ɴʜɪềᴜ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ở Nɢʜệ Aɴ ʙị đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đ.ᴇ ᴅ.ᴏ.ạ, ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ đòɪ ɴợ. Cʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴛʜầʏ Nɢᴜʏễɴ Tʀọɴɢ Gɪáᴘ, Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ THPT Yêɴ Tʜàɴʜ 2 (ʜᴜʏệɴ Yêɴ Tʜàɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴍặᴄ ᴅù ᴋʜôɴɢ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ɴʜưɴɢ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴛʀở ʟạɪ đâʏ, ᴛʜầʏ ᴠà ɴʜɪềᴜ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʙị ᴄáᴄ số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ʟạ ɢọɪ đếɴ đ.ᴇ ᴅ.ᴏ.ạ, đòɪ ɴợ ᴠà ɢâʏ áᴘ ʟựᴄ. Tʜᴇᴏ ᴛʜầʏ Gɪáᴘ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʟà ᴄó ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ L.X.L ᴠᴀʏ ᴛíɴ ᴄʜấᴘ ᴄủᴀ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ɴʜưɴɢ đếɴ ᴋỳ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ đượᴄ. Bᴀɴ đầᴜ ʜọ ɢọɪ ʙảᴏ ᴛʜầʏ ʟ. ᴠᴀʏ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛôɪ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʜầʏ L. ᴛʀả ɴợ. Tôɪ ɴóɪ ᴠɪệᴄ ɴợ ɴầɴ ở ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴄủᴀ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴛʜì ʜọ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢọɪ đɪệɴ đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ. Mỗɪ ɴɢàʏ ɢọɪ ᴍấʏ ᴄᴜộᴄ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴋʜôɴɢ ᴋể ɢɪờ ɢɪấᴄ. Cứ ᴛʜấʏ ᴛôɪ ɴɢʜᴇ ᴍáʏ ʟà ǫᴜ.áᴛ ɴ.ạ.ᴛ, đ.ᴇ ᴅ.ọ.ᴀ. Mụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ʜọ ʟà để ᴛôɪ ɢâʏ áᴘ ʟựᴄ ᴄʜᴏ ᴛʜầʏ L. ᴛʀả ɴợ ᴄʜᴏ ʜọ ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đó, đó ʟà ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴅâɴ sự, ᴛʜầʏ Gɪáᴘ ɴóɪ. Hɪệᴜ ᴘʜó ở...

Read more

'Bɪɴʜ đᴏàɴ' xᴇ ᴛảɪ ᴄàʏ ɴáᴛ đườɴɢ ᴠᴇɴ ʙɪểɴ ɴốɪ 2 Kʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ–Qᴜảɴɢ Nɢãɪ Tᴜʏếɴ đườɴɢ ᴠᴇɴ ʙɪểɴ ᴋéᴏ ᴅàɪ 3 ᴄâʏ số ɴốɪ 2 Kʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế ʟớɴ ᴄủᴀ 2 ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴠà Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ʙị ʙ.ă.ᴍ ɴ.á.ᴛ ʙởɪ ᴄáᴄ ʙɪɴʜ đᴏàɴ xᴇ ᴛảɪ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ số 3 ɴốɪ ᴛừ Kʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế Dᴜɴɢ Qᴜấᴛ (ʜᴜʏệɴ Bìɴʜ Sơɴ, Qᴜảɴɢ Nɢãɪ) đếɴ Kʜᴜ ᴋɪɴʜ ᴛế Cʜᴜ Lᴀɪ (ʜᴜʏệɴ Núɪ Tʜàɴʜ, Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ) ʟâᴍ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜư ʜỏ.ɴɢ, xᴜốɴɢ ᴄấᴘ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʙởɪ ʙɪɴʜ đᴏàɴ xᴇ ᴛảɪ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴠớɪ ᴍậᴛ độ ᴅàʏ đặᴄ. Tʜᴇᴏ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ xã Bìɴʜ...

Read more
8;40 19/5

Nóɴɢ: Mẹ Dɪễᴍ Mʏ ʙấᴛ ɴɢờ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴄᴏɴ ɢáɪ, ᴠạᴄʜ ᴛʀ.ầɴ ᴛʀò ᴍᴀ ᴍị ᴄủᴀ Tịɴʜ ᴛʜấᴛ Bồɴɢ...

Read more
19;00 18/5

Tɪếᴛ ʟộ số ᴛɪềɴ ᴋʜủɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ ʙầᴜ Tʜụʏ ᴘʜảɪ ᴛʀả ʟạɪ ᴄʜᴏ Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ, ʟý ᴅᴏ ᴍớɪ ɢâʏ ʙấᴛ ɴɢờ Tʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ Bộ Côɴɢ ᴀɴ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ Cʜủ ᴛịᴄʜ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Tʜụʏ (ʙầᴜ Tʜụʏ) sẽ ᴘʜảɪ ʜᴏàɴ ᴛʀả ʟạɪ ᴍộᴛ số ᴛɪềɴ ʟớɴ ᴄʜᴏ ᴘʜíᴀ Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ. Mớɪ đâʏ, ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ đưᴀ ᴛɪɴ, Cụᴄ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ʙᴜôɴ ʟ.ậ.ᴜ – Bộ Côɴɢ ᴀɴ (C03) đã ɢửɪ ᴄôɴɢ ᴠăɴ số 1428 ᴄʜᴏ Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ TʜᴀɪHᴏʟᴅɪɴɢs (ᴛʜᴅ). Hộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴàʏ sᴀᴜ đó đã ᴄó ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ Côɴɢ ᴛʏ CP Tậᴘ đᴏàɴ Tʜᴀɪɢʀᴏᴜᴘ (ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴏɴ) ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴛʀêɴ ᴠà ᴘʜươɴɢ áɴ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ʟạɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɴăᴍ 2021. Cụ ᴛʜể, ᴄ03 ʏêᴜ ᴄầᴜ Tʜᴀɪɢʀᴏᴜᴘ ᴘʜảɪ ʜᴏàɴ ᴛʀả ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛɪềɴ ᴍà ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ TNHH ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋʜáᴄʜ sạɴ Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ (Tậᴘ đᴏàɴ Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ) ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ɴɢᴜồɴ ᴛɪềɴ ʙáɴ ᴛʀáɪ ᴘʜɪếᴜ để ᴍᴜᴀ ᴄổ ᴘʜầɴ ở Côɴɢ ᴛʏ CP Bìɴʜ Mɪɴʜ Gʀᴏᴜᴘ (ᴄʜủ sở ʜữᴜ ᴅự áɴ 11ᴀ ᴄáᴛ ʟɪɴʜ). Dự áɴ 11ᴀ ᴄáᴛ ʟɪɴʜ ᴍà Tâɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ ᴅùɴɢ ᴛɪềɴ ʜᴜʏ độɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜɪếᴜ để ᴍᴜᴀ ʟạɪ ᴛừ Tʜᴀɪɢʀᴏᴜᴘ. ...

Read more
18:00 18/05/2022

Đề ɴɢʜị ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị xᴇᴍ xéᴛ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ôɴɢ Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ ᴠà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ Tʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ɴɢàʏ 16 ᴠà 17/5, ᴛạɪ ʜà ɴộɪ, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ đã ʜọᴘ ᴋỳ ᴛʜứ 15. Ủʏ ᴠɪêɴ ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ʙí ᴛʜư Tʀᴜɴɢ...

Read more
14;10 18/5

Cʜụᴘ ảɴʜ ᴄùɴɢ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, NS Xᴜâɴ Bắᴄ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛừ CĐM NS Xᴜâɴ Bắᴄ đã ɴʜậɴ ᴘʜảɪ ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛừ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴋʜɪ đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, Tʀᴀɴɢ Tʀầɴ. Mớɪ đâʏ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ NS Xᴜâɴ Bắᴄ đã đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ᴛậᴘ ᴅᴜʏệᴛ âᴍ ɴʜạᴄ. Tʜᴇᴏ đó ᴀɴʜ ᴄʜụᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴄùɴɢ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ, ʙêɴ ᴄạɴʜ đó ᴄòɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɴữ ᴄó ɴéᴛ ᴋʜɪếɴ CĐM ʟɪêɴ ᴛưởɴɢ Tʀᴀɴɢ Tʀầɴ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ʟêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ, NS Xᴜâɴ Bắᴄ đã ɴʜậɴ ᴘʜảɪ ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ. Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʀáᴄʜ Xᴜâɴ Bắᴄ ᴋʜɪ ᴄʜụᴘ ᴄʜᴜɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄó ‘ᴛᴀɪ ᴛɪếɴɢ’ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ ᴠướɴɢ ᴠàᴏ ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄũɴɢ ɴʜư đấᴜ ᴛố ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Lᴏ ʟắɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢʜệ sĩ Xᴜâɴ...

Read more
10;45 18/5

VĐV Tɪᴍᴏʀ Lᴇsᴛᴇ ᴄầᴍ ᴄờ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ăɴ ᴍừɴɢ ᴋʜɪ ɢɪàɴʜ ᴛấᴍ HCB ǫᴜý ʜơɴ ᴠàɴɢ VĐV đɪềɴ ᴋɪɴʜ 22 ᴛᴜổɪ Fᴇʟɪsʙᴇʀᴛᴏ Dᴇ Dᴇᴜs đɪ ᴠàᴏ ʟịᴄʜ sử ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ Tɪᴍᴏʀ Lᴇsᴛᴇ ᴋʜɪ ᴍᴀɴɢ ᴠề ᴄʜᴏ ɴướᴄ ɴàʏ ᴛấᴍ ʜᴜʏ ᴄʜươɴɢ ǫᴜý ɢɪá. Tʜɪ đấᴜ ᴛʀêɴ sâɴ ᴋʜáᴄʜ, ᴋʜôɴɢ ʙạɴ ʙè, ᴋʜôɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ᴋʜôɴɢ ᴄổ độɴɢ ᴠɪêɴ đếɴ ᴛừ ǫᴜê ʜươɴɢ, ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴅườɴɢ ɴʜư đã ᴛʜɪếᴜ đɪ ᴘʜầɴ ɴàᴏ ɴɢọɴ ʟửᴀ ᴛɪếᴘ sứᴄ. Tʜế ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠì ᴛʜế ᴍà ʜọ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴛừ ʙỏ ᴠì ᴠớɪ ʜọ ᴠɪɴʜ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠề ᴄʜᴏ ᴛổ ǫᴜốᴄ ʟà sứ ᴍệɴʜ, ʟà ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴄᴀᴏ ᴄả ɴʜấᴛ. Cʜâɴ ᴅᴜɴɢ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴠàɴɢ - Fᴇʟɪsʙᴇʀᴛᴏ Dᴇ Dᴇᴜs - ɴɢườɪ đã...

Read more
No Content Available