ADVERTISEMENT

TIN TỨC

15;15 14/5

Đôɴɢ Nʜɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ xɪɴ ʟỗɪ: Là Nʜɪ sᴀɪ, ʟà Nʜɪ ᴄʜưᴀ đủ ᴛốᴛ để ʟàᴍ ʜàɪ ʟòɴɢ Fᴀɴ Cᴜốɪ ᴄùɴɢ Đôɴɢ Nʜɪ ᴄũɴɢ đã ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ sᴀᴜ ʙàɪ đăɴɢ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ, đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ʟàɴ sóɴɢ ᴛẩʏ ᴄʜᴀʏ Tʀướᴄ ʟᴏạᴛ ᴄʜỉ ᴛʀ.íᴄʜ ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ, Đôɴɢ Nʜɪ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ xɪɴ ʟỗɪ ᴠề ʜàɴʜ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ɴóɴɢ ɴàʏ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Rạɴɢ sáɴɢ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ, Đôɴɢ Nʜɪ ʙấᴛ ɴɢờ đăɴɢ ᴛảɪ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả sᴀᴜ ʙàɪ đăɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ 2 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ. Cô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴍìɴʜ đã ᴋʜôɴɢ ɴɢủ đượᴄ ᴠà sᴜʏ ɴɢʜĩ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠề ᴍọɪ ᴛʜứ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ. sᴀᴜ ᴛấᴛ ᴄả, ᴄô ɴʜậɴ ʟỗɪ ᴠì đã để ᴄʜᴜʏệɴ ᴄá ɴʜâɴ -  ɴộɪ ʙộ ᴄôɴɢ ᴛʏ - ᴠà FC ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ʟàᴍ ᴘʜɪềɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ. Hᴀɪ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đăɴɢ sᴛᴀᴛᴜs đó, Nʜɪ đã ᴋʜôɴɢ ɴɢủ đượᴄ ᴠà sᴜʏ ɴɢʜĩ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠề ᴍọɪ ᴛʜứ đã ᴠà đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʀᴀ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴍìɴʜ. Tʜựᴄ ʀᴀ, ʟàᴍ ɴɢʜề ʙᴀᴏ ɴăᴍ, Nʜɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ để xảʏ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ồɴ àᴏ ᴠì ʜơɴ ᴀɪ ʜếᴛ, Nʜɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴍᴜốɴ đɪ ʟêɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ đườɴɢ sᴄᴀɴᴅᴀʟ. Vì ᴠậʏ, ᴠớɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ʟầɴ ɴàʏ, ᴛʀướᴄ ᴛɪêɴ, ɴʜɪ xɪɴ ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ xɪɴ ʟỗɪ ᴠì ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄá ɴʜâɴ -  ɴộɪ ʙộ ᴄᴛʏ - ᴠà FC ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ʟàᴍ ᴘʜɪềɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʜấʏ đɪềᴜ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ đọᴄ ʟạɪ sᴛᴀᴛᴜs đã ᴠɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴍấᴛ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ɴʜɪ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ʟờɪ ɴóɪ ɢâʏ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ, ᴠà ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜữ ᴄʜưᴀ x.á.ᴄ đáɴɢ, ᴅẫɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ʜɪểᴜ ʟầᴍ ᴋʜɪếɴ ᴍọɪ ᴠɪệᴄ đɪ sᴀɪ ʜướɴɢ ᴠà ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʏêᴜ ǫᴜý ᴍìɴʜ. Nʜưɴɢ ᴛʜậᴛ ᴛâᴍ, ɴʜɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴍᴜốɴ đɪềᴜ đó xảʏ ʀᴀ Đôɴɢ Nʜɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴄô ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴠà ᴄũɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ ᴠớɪ ғᴀɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Nữ ᴄᴀ sĩ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ɴʜậɴ đượᴄ sự ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả ʟà ᴍộᴛ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ʟớɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴɢʜệ sĩ. Nʜɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʟà ɴʜɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴠà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ ᴠớɪ ғᴀɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Nʜậɴ đượᴄ sự ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả ʟà ᴍộᴛ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ʟớɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴɢʜệ sĩ. Và Nʜɪ ʟà ɴɢườɪ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴄó đượᴄ đɪềᴜ đó ᴠớɪ ᴍộᴛ FC ʏêᴜ ᴍìɴʜ ᴠô đɪềᴜ ᴋɪệɴ, đồɴɢ ʜàɴʜ ᴄùɴɢ ɴʜɪ ᴛừ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ Nʜɪ ᴄʜỉ ʟà ᴍộᴛ ᴄᴀ sĩ ᴛᴜổɪ ᴛᴇᴇɴ. Kʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ɴʜɪ ǫᴜêɴ ᴠà ɴʜɪ ᴍãɪ ʙɪếᴛ ơɴ ᴠề đɪềᴜ đó. Vớɪ Nʜɪ, ғᴀɴ ᴄũɴɢ ʟà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Và ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜì ᴄó ʟúᴄ ấᴍ êᴍ, ᴄó ʟúᴄ “ᴄơᴍ ᴋʜôɴɢ ʟàɴʜ ᴄᴀɴʜ ᴋᴏ ɴɢọᴛ”, ʙᴜồɴ ɴʜɪềᴜ ᴋʜɪ ɴʜɪ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴛʜᴀʏ đổɪ đượᴄ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴍà ᴄáᴄ ʙạɴ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ, ᴄáᴄ ʙạɴ ɢɪậɴ Nʜɪ, Nʜɪ ɢɪậɴ ᴄáᴄ ʙạɴ, ᴠà ʀồɪ ᴄʜᴜʏệɴ ɢì xảʏ ʀᴀ ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄũɴɢ đã ʙɪếᴛ…ᴛʜậᴛ đᴀᴜ ʟòɴɢ ᴠà ʟúᴄ đó ɴʜɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴘʜảɪ ʟàᴍ sᴀᴏ. Đôɴɢ Nʜɪ ɴʜậɴ ʟỗɪ sᴀɪ ᴠề ᴍìɴʜ, ᴄô ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴍìɴʜ ᴠà ê ᴋíᴘ ᴄʜưᴀ đủ ɢɪỏɪ để ʟàᴍ ᴄáᴄ ғᴀɴ ʜàɪ ʟòɴɢ. Nữ ᴄᴀ sĩ ᴍᴏɴɢ ʀằɴɢ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ sẽ ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ, ᴄầᴜ ᴛʜị ᴠì ᴍᴜốɴ ᴍìɴʜ đɪ ʟêɴ ᴠà ʟᴜôɴ ᴍớɪ ᴍẻ ʜơɴ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄô ᴄũɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ʜɪểᴜ ʀằɴɢ ᴍỗɪ ɴɢườɪ sẽ ᴄó ɴʜữɴɢ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ở ɴʜữɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ɴêɴ ʜãʏ ᴄʜᴏ ᴄô ᴛʜêᴍ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ. Là ɴʜɪ sᴀɪ ᴠì Nʜɪ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴɢᴜồɴ ᴄơɴ ᴄủᴀ ᴍọɪ ᴠɪệᴄ. Là ɴʜɪ ᴄʜưᴀ đủ ɢɪỏɪ để ᴋʜɪếɴ ᴄáᴄ ғᴀɴ ʜàɪ ʟòɴɢ, ʟà ᴇᴋɪᴘ ᴄủᴀ ɴʜɪ ᴄʜưᴀ đủ ᴛốᴛ để ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴍọɪ ᴛʜứ ɴʜư ᴄáᴄ ʙạɴ ᴍᴏɴɢ đợɪ. Nʜɪ sẽ ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ, ᴄầᴜ ᴛʜị ᴠì ᴅĩ ɴʜɪêɴ, ɴʜɪ ᴍᴜốɴ ᴍìɴʜ sẽ đɪ ʟêɴ ᴠà ʟᴜôɴ ᴍớɪ ᴍẻ ʜơɴ. Sự ᴍ.á.ᴜ ʟửᴀ, ɴʜɪệᴛ ʜᴜ.ʏếᴛ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴠẫɴ ʟᴜôɴ ʀựᴄ ᴄʜáʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪ, ɴʜɪ đã ᴛừɴɢ ɴóɪ, ᴄáᴄ ʙạɴ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜɪ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ᴄʜᴏ ɴʜɪ ᴛìɴʜ ʏêᴜ, ɴʜɪ sẽ ʟᴜôɴ ᴄố ɢắɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ᴍỗɪ ɴɢàʏ để ᴛʀở ɴêɴ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍìɴʜ ʜơɴ, để ᴄáᴄ ʙạɴ ᴄó ᴛʜể ᴛự ʜàᴏ ᴠề ɴʜɪ, ɴɢườɪ ᴍà ᴄáᴄ ʙạɴ đã ʟᴜôɴ đặᴛ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ. Nʜưɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄũɴɢ ʜɪểᴜ ᴄʜᴏ ɴʜɪ, ᴍỗɪ ɴɢườɪ sẽ ᴄó ɴʜữɴɢ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ở ɴʜữɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴄủᴀ đờɪ ɴɢườɪ. Đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙạɴ, ᴍộᴛ Đôɴɢ Nʜɪ ᴍà ᴄáᴄ ʙạɴ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄó ʟẽ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ ʟà ᴄʜưᴀ ᴘʜảɪ, ɴʜưɴɢ ʜãʏ ᴄʜᴏ ɴʜɪ ᴛʜêᴍ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠì ᴍọɪ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ ᴠẫɴ ᴄòɴ ở đó. Và ᴛʜậᴛ sự ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴàʏ, đượᴄ ᴄʜáʏ ᴠớɪ âᴍ ɴʜạᴄ ʙêɴ ᴄáᴄ ʙạɴ, đượᴄ ᴄốɴɢ ʜɪếɴ, ʟà ᴠợ, ʟà ᴍẹ, đượᴄ sốɴɢ ʙìɴʜ ʏêɴ đã ʟà ǫᴜá ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ. Đôɴɢ Nʜɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sự ᴠɪệᴄ sẽ đượᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴộɪ ʙộ ᴠà ʜʏ ᴠọɴɢ ᴍọɪ ᴄʜᴜʏệɴ sẽ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở đâʏ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ɴữ ᴄᴀ sĩ ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ. Cô xɪɴ ʟỗɪ ᴠì đã ʟàᴍ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ғᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ɴóɴɢ ᴠộɪ. ʜɪệɴ ᴛạɪ, ʙàɪ đăɴɢ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ ᴄủᴀ Đôɴɢ...

Read more

12;00 14/5

Nóɴɢ: Nɢʜᴇ ᴛɪɴ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴠề Bếɴ Tʀᴇ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ, ɴɢườɪ ᴅâɴ 'ᴛʜáᴏ ᴄʜạʏ' ᴋʜỏɪ ʜộɪ ᴄʜợ Dù ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴄáᴄʜ đâʏ ʜơɴ 1 ᴛʜáɴɢ ɴʜưɴɢ đɪềᴜ đó ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴛʀở ɴêɴ ᴛốᴛ ʜơɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍắᴛ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠà ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴍỗɪ ʟầɴ ʜìɴʜ ảɴʜ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở đâᴜ ᴛʜì sẽ ᴄó ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ɴʜắᴍ ᴠề ɴɢʜệ sĩ ɴàʏ. Hìɴʜ ảɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴄủᴀ NS Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴋʜɪ đɪ ᴅɪễɴ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʟẻ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ. Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, NS Hᴏàɪ...

Read more

20;15 13/5

Sᴀᴜ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ 'đɪ ᴠàᴏ ʟòɴɢ đấᴛ', Đôɴɢ Nʜɪ ʙị Fᴀɴ ᴛᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴛʜᴜê độɪ ᴄổ ᴠũ, CĐM ʜả ʜê ʙàɴ ᴛáɴ Gɪữᴀ ᴛâᴍ ʙ.ã.ᴏ ʟùᴍ xùᴍ, ᴄʟɪᴘ ɴàʏ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄʜủ đề ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ᴠà ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ. Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, ʟùᴍ xùᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ Đôɴɢ Nʜɪ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ ᴠớɪ ғᴀɴ ɴ.ổ ʀᴀ ʟàᴍ ᴅậʏ sóɴɢ ɢɪớɪ ɢɪảɪ ᴛʀí ᴠà ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ. Vụ ᴠɪệᴄ ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ᴍộᴛ ғᴀɴ ʜâᴍ ᴍộ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛố ᴄáᴏ ᴇᴋɪᴘ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴄʜɪ.ếᴍ đᴏ.ạᴛ ᴋêɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴅᴏ ᴍìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʙị xóᴀ ᴛêɴ ᴠà ᴄʜặɴ ᴋʜỏɪ ʙộ ᴘʜậɴ Aᴅᴍɪɴ. Dᴏ đó, ɴɢườɪ ɴàʏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛʏ ǫᴜảɴ ʟý đưᴀ ʀᴀ ʟờɪ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ʜợᴘ ʟý. Tʀướᴄ ᴠấɴ đề ɴàʏ, ᴛốɪ ɴɢàʏ 12/5, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, Đôɴɢ Nʜɪ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ. Tʀáɪ ɴɢượᴄ ᴠớɪ sự ᴍᴏɴɢ đợɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴛʜì ɢɪọɴɢ ᴄᴀ Bᴀʙ Bᴏʏ ʟạɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʙêɴʜ ᴠựᴄ ᴇᴋɪᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ ᴠà ᴄʜỉ ᴛʀ.íᴄʜ ғᴀɴ. Tʜᴇᴏ đó, ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴄʜỉ ᴛʀ.íᴄʜ ɴʜữɴɢ ғᴀɴ ɴàʏ đã ʟă.ɴɢ ᴍ.ạ ᴇᴋɪᴘ ᴄủᴀ ᴄô, ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍìɴʜ. Cô ᴠɪếᴛ: 'Cáᴄ ʙạɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ɢì ᴠậʏ! Tʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄáᴄ ʙạɴ đã ᴅùɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛừ ɴɢữ để ᴄʜỉ ᴛʀí.ᴄʜ, ᴘʜ.ỉ ʙá.ɴɢ, ʟă.ɴɢ ᴍ.ạ ᴠà ᴄáᴄ ʙạɴ ɴɢʜĩ ʀằɴɢ ᴄʜị ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ʜᴀʏ ʟà ǫᴜá xᴇᴍ ᴛʜườɴɢ? Cʜị ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ủɴɢ ʜộ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴄáᴄʜ ʜàɴʜ xử ɴʜư ᴠậʏ ᴠớɪ ɴɢườɪ ɴɢᴏàɪ, ɴʜưɴɢ ᴄáᴄ ʙạɴ ʟạɪ đᴀɴɢ ʟàᴍ đɪềᴜ đó ᴠớɪ ᴄʜị? Cáᴄ ʙạɴ ᴄó ᴛʜậᴛ sự ᴅàɴʜ sự ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜị ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ?'. Cô ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜêᴍ, ᴋêɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ đó ɴɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ đã ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄô ǫᴜảɴ ʟý ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ᴄʜɪ.ếᴍ đᴏ.ạᴛ, đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ɴʜờ ᴠả ғᴀɴ để xâʏ ᴅựɴɢ ᴋêɴʜ ᴍà ʟà ᴅᴏ sự ᴛự ɴɢᴜʏệɴ đếɴ ᴛừ ғᴀɴ. Tʜậᴍ ᴄʜí ᴄô ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄʜíɴʜ ғᴀɴ ɴàʏ đã ɴóɪ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴠà ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ғᴀɴ xấᴜ ɢâʏ ᴄʜɪᴀ ʀẽ ɴộɪ ʙộ. Pʜáᴛ ɴɢôɴ ɴàʏ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ đã ɢâʏ ʀᴀ ᴛʜấᴛ ᴠọɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ ɴặɴɢ ɴề ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ғᴀɴ ʜâᴍ ᴍộ, ɴó ɴʜư ᴍộᴛ ɢɪọᴛ ɴướᴄ ᴛʀàɴ ʟʏ ᴠà ᴋʜɪếɴ ғᴀɴ ʜâᴍ ᴍộ đồɴɢ ʟᴏạᴛ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ, ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛʜᴏáᴛ ғᴀɴ. Sự ᴠɪệᴄ ᴄʜưᴀ ᴋịᴘ ʟắɴɢ xᴜốɴɢ ᴛʜì ᴄʜɪềᴜ 13/4, ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛᴀʏ ɴʜᴀᴜ ᴄʟɪᴘ ᴅàɪ 1 ᴘʜúᴛ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ғᴀɴ Đôɴɢ Nʜɪ đăɴɢ ᴛảɪ, ʙốᴄ ᴘʜốᴛ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜê ɴɢườɪ đɪ ᴄổ ᴠũ ᴛạɪ Tʜᴇ Vᴏɪᴄᴇ. Cʟɪᴘ đượᴄ đăɴɢ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴠớɪ ʜơɴ 700 ɴɢʜìɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴠớɪ ᴛɪêᴜ đề ғᴀɴ ĐN ᴛᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ ʙóᴄ ᴄô ᴄᴀ sĩ ɴàʏ ᴛừɴɢ ᴛʜᴜê ɴɢườɪ đɪ ᴄổ ᴠũ ᴛạɪ Tʜᴇ Vᴏɪᴄᴇ. Cʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄảɴʜ ᴍộᴛ ʙạɴ ɴữ đᴀɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛớɪ đáᴍ đôɴɢ ᴠề ᴄʜᴜʏệɴ ᴄổ ᴠũ ᴄʜᴏ ɴữ ᴄᴀ sĩ. Nɢườɪ ɴàʏ ɴóɪ: Hôᴍ ɴᴀʏ ᴍìɴʜ đɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ Tʜᴇ Vᴏɪᴄᴇ. Hôᴍ ɴᴀʏ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʟà ᴛᴇᴀᴍ ᴄủᴀ FC Đôɴɢ Nʜɪ. Mìɴʜ sẽ ᴘʜáᴛ áᴏ FC ᴄʜᴏ ᴍộᴛ số ʙạɴ ᴛʜᴀʏ. Kʜɪ ᴄáᴄ ʙạɴ ɴʜậɴ áᴏ FC, ᴄáᴄ ʙạɴ ᴛʜᴀʏ ʀồɪ đɪ ᴠàᴏ, ᴋʜɪ ᴄᴜốɪ ɢɪờ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴛʜᴀʏ ʀᴀ ᴛʀả ɢɪúᴘ ᴍìɴʜ ɴʜᴀ. Hôᴍ ɴᴀʏ ᴍᴏɴɢ ᴍấʏ ʙạɴ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠớɪ ᴍìɴʜ. Kʜɪ ᴍìɴʜ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄáᴄ ʙạɴ ʜᴏạᴛ ɴáᴏ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ᴠỗ ᴛᴀʏ, ǫᴜơ ᴛᴀʏ ɢọɪ ᴛêɴ ᴄủᴀ ᴛᴇᴀᴍ ᴄᴀ sĩ Đôɴɢ Nʜɪ ᴛʜì ᴄáᴄ ʙạɴ ᴠᴜɪ ʟòɴɢ ᴄáᴄ ᴛáᴄ ɢọɪ ᴛêɴ ᴛʜᴇᴏ ᴍìɴʜ. Nếᴜ ᴍìɴʜ ᴛʜấʏ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ʟầɴ ᴛʜứ ɴʜấᴛ ɴʜắᴄ ɴʜở, ʟầɴ ᴛʜứ ʜᴀɪ ɴʜắᴄ ɴʜở, ʟầɴ ᴛʜứ ʙᴀ ᴍìɴʜ ᴍờɪ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴠề ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ᴛɪềɴ ᴛʀợ ᴄấᴘ. Cáᴄ ʙạɴ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴄó ɴɢʜᴇ ᴋʜôɴɢ ạ. Tʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴄʟɪᴘ, đáᴍ đôɴɢ ɴàʏ đượᴄ ᴛʜᴜê đếɴ để ᴄổ ᴠũ ᴄʜᴏ ᴛᴇᴀᴍ ᴄủᴀ Đôɴɢ Nʜɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ Tʜᴇ Vᴏɪᴄᴇ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ đượᴄ ʙạɴ ɴữ ᴘʜáᴛ áᴏ FC ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʜᴀʏ ᴠà ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄổ ᴠũ ᴋʜɪ ᴍìɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ. Nếᴜ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴛốᴛ, ᴄᴜốɪ ɢɪờ sẽ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʀợ ᴄấᴘ. Tɪếᴘ đó ʟà ᴄảɴʜ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴘʜáᴛ áᴏ FC ᴄʜᴏ đáᴍ đôɴɢ ᴄổ ᴠũ ᴍặᴄ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛốɪ ᴛʀả ʟạɪ. Đếɴ ᴛốɪ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ, ɴɢườɪ ɴàʏ đã ᴘʜáᴛ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄổ ᴠũ ᴠà ɴóɪ: Cáᴄ ʙạɴ xếᴘ ʜàɴɢ ᴛʜàɴʜ 4 ʜàɴɢ, ᴀɪ xếᴘ ᴛʀướᴄ ʟấʏ ᴛʀướᴄ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ đăɴɢ ᴛảɪ íᴛ ɢɪờ, ᴄʟɪᴘ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ᴄʜú ý ᴄủᴀ đôɴɢ đảᴏ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ. Aɪ ɴấʏ đềᴜ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ᴛʜấᴛ ᴠọɴɢ ᴠà ᴄʜỉ ᴛʀ.íᴄʜ ɴữ ᴄᴀ sĩ. Mộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛừ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ: Aɴᴛɪ ᴋʜôɴɢ đáɴɢ sợ, đáɴɢ sợ ɴʜấᴛ ʟà ғᴀɴ ʟâᴜ ɴăᴍ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ᴀɴᴛɪ....

Read more

19;00 13/5

Đôɴɢ Nʜɪ ʙị ᴋʜᴜɪ ʙê ʙốɪ ɢɪốɴɢ Hᴏàɪ Lɪɴʜ, ʟọᴛ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ đᴇɴ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ɢɪữᴀ ᴅʀᴀᴍᴀ ʙị Fᴀɴ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ Tʀᴏɴɢ ʟúᴄ ồɴ àᴏ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ғᴀɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴄòɴ ᴄʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ, Đôɴɢ Nʜɪ ᴍớɪ đâʏ ʙị ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ᴋʜᴜɪ ʟạɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄʜậᴍ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɢɪốɴɢ ʜệᴛ ᴠớɪ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴛʀướᴄ đó. Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạ.ɴɢ ʙàɴ ᴛáɴ ɴʜɪềᴜ ᴠề ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ɢɪữᴀ Đôɴɢ Nʜɪ ᴠà ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ғᴀɴ. Cʜᴜʏệɴ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ʟầɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ ʙị ᴛố ɢɪàɴʜ ᴋêɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄủᴀ ғᴀɴ ʟâᴜ ɴăᴍ ʟậᴘ ʀᴀ. Đếɴ ᴛốɪ 12/5, ɢɪọɴɢ ᴄᴀ sɪɴʜ ɴăᴍ 1988 đăɴɢ ᴛảɪ ʙứᴄ ᴛâᴍ ᴛʜư ᴛỏ ᴛʜáɪ độ ᴋʜá ɢᴀʏ ɢắᴛ ᴠớɪ ғᴀɴ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ. Tʀᴏɴɢ đó ᴄó đᴏạɴ: Tôɪ xɪɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋêɴʜ FC Đôɴɢ Nʜɪ ɴɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ᴄư.ớᴘ đᴏ.ạᴛ ở đâʏ. Côɴɢ ᴛʏ ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ɴʜờ ᴠả ʙạɴ ɢɪúᴘ xâʏ ᴅựɴɢ, ᴛấᴛ ᴄả ʟà ᴛự ɴɢᴜʏệɴ. Sᴀᴏ ʙâʏ ɢɪờ ʙạɴ ʟạɪ ɴóɪ ᴋʜáᴄ đɪ?. Tʜáɪ độ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴠấᴘ ᴘʜảɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄʜỉ ᴛʀ.íᴄʜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɴʜɪềᴜ ғᴀɴ ᴄòɴ ᴛᴜʏêɴ ʙố ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ủɴɢ ʜộ Đôɴɢ Nʜɪ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ᴛʜì ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙà xã Ôɴɢ Cᴀᴏ Tʜắɴɢ đã ᴄó ᴄáᴄʜ xử ʟý đáɴɢ ᴛʜấᴛ ᴠọɴɢ, xứɴɢ đáɴɢ ʙị ᴄʜê ᴛʀáᴄʜ. Gɪữᴀ ʟúᴄ ᴍọɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄòɴ đᴀɴɢ ʀốɪ ʙờɪ, ᴍớɪ đâʏ đáᴍ đôɴɢ ʟạɪ xôɴ xᴀᴏ ʜơɴ ɴữᴀ ᴋʜɪ Đôɴɢ Nʜɪ ʙị ᴛố ᴛừɴɢ ɴɢâᴍ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟ.ũ ʟ.ụ.ᴛ ᴍɪềɴ Tʀᴜɴɢ sᴜốᴛ ɴửᴀ ɴăᴍ ᴛʀờɪ. Tʀêɴ ᴍộᴛ số ᴅɪễɴ đàɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ʟᴏ.ạᴛ ʙàɪ đăɴɢ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴠấɴ đề ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴠàᴏ ɴăᴍ 2020, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴋê ᴋʜᴀɪ đầᴜ ᴠàᴏ ᴛʜấᴘ ʜơɴ ᴛʜựᴄ ᴛế ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ. Cụ ᴛʜể ᴛʜᴇᴏ ʙàɪ ᴠɪếᴛ: Từ ɴɢàʏ 21/10/2020 đếɴ 23/11/2020, Đôɴɢ Nʜɪ ᴋêᴜ ɢọɪ đượᴄ 517.257.012 đồɴɢ. vì ᴄó ᴄᴏɴ ɴʜỏ ɴêɴ ɴữ ᴄᴀ sĩ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴇᴋɪᴘ đɪ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴠà đóɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ. Đếɴ 2 ɴɢàʏ sᴀᴜ, ᴄô ᴄậᴘ ɴʜậᴛ đã ɢɪảɪ ɴɢâɴ đượᴄ ʜơɴ 365 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴄòɴ ᴅư 152.757.012 đồɴɢ, ᴅự ᴋɪếɴ ᴛʀᴀᴏ ɴốᴛ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ 2. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴍãɪ đếɴ ᴋʜɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɢọɪ ᴛêɴ ᴛʀêɴ sóɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴍớɪ ᴛʜấʏ ɢɪọɴɢ ᴄᴀ ɴɢọᴛ ɴɢàᴏ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ᴍớɪ. Cô ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ǫᴜỹ ɴʜà ᴄʜốɴɢ ʟ.ũ ᴠàᴏ ʜôᴍ 11/5/2021, ᴛứᴄ ʟà 6 ᴛʜáɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɢɪảɪ ɴɢâɴ ᴛɪềɴ. Đôɴɢ...

Read more

14;20 13/5

Tʀịɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ᴠề Tʜươɴɢ Tíɴ: ᴛôɪ ᴛʜậᴛ ʙᴜồɴ ᴠì ᴛìɴʜ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ʙᴜồɴ ᴠì 2 ᴠợ ᴄʜồɴɢ Tʜươɴɢ Tíɴ Tʀịɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ ᴠề Tʜươɴɢ Tíɴ ᴠà ồɴ àᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴋʜɪếɴ CĐM ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xôɴ xᴀᴏ Tʀịɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ồɴ àᴏ ᴠớɪ Tʜươɴɢ Tíɴ ᴠà ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. Mớɪ đâʏ, sᴏʜᴀ đã ᴄó ʙᴜổɪ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ NSƯT Tʀịɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ ᴠề ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴄũɴɢ ɴʜư ʙɪếɴ ᴄố xảʏ ʀᴀ ᴠớɪ ᴄʜị ᴛʀᴏɴɢ 2 ɴăᴍ ǫᴜᴀ. Tʀịɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ ᴛɪếᴛ ʟộ đềᴜ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʙᴜồɴ ᴋʜɪ ɴʜắᴄ đếɴ ồɴ àᴏ ʙị đặᴛ đɪềᴜ, ʟă.ɴɢ ᴍ..ạ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ. Tʜậᴛ ʟòɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ɴʜắᴄ đếɴ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ɴɢᴀʏ ᴄả ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛôɪ ʙị ɴʜ.ụᴄ ᴍ.ạ, ʙởɪ ᴠì, ᴛôɪ ɴɢʜĩ ʀằɴɢ đó ʟà ɴỗɪ ʙᴜồɴ ɴêɴ ǫᴜêɴ. Nʜưɴɢ ʙạɴ ʜỏɪ ᴛʜì ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴠắɴ ᴛắᴛ ᴛʜế ɴàʏ, ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴅầᴜ sôɪ ʟửᴀ ʙỏ.ɴɢ ấʏ, ᴛôɪ ᴛʜựᴄ sự ʙᴜồɴ ʟòɴɢ ɴʜưɴɢ đã ᴄʜọɴ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ʜóᴀ ɢɪảɪ ᴛʀᴏɴɢ ɪᴍ ʟặɴɢ. Tôɪ ʟᴜôɴ ᴛɪɴ ʀằɴɢ ᴋʜɪ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ sᴀɪ, ʟươɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴄ.ắ.ɴ ʀ.ứ.ᴛ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sẽ ᴛʀả ʟờɪ. Cᴏɴ ɢáɪ ʟớɴ ᴛôɪ ᴄó ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sự ᴠɪệᴄ ᴠà ᴄᴏɴ đã ᴠâɴɢ ʟờɪ ᴛôɪ ʀằɴɢ ᴋʜôɴɢ để sự ᴠɪệᴄ ᴛáᴄ độɴɢ đếɴ ᴄảᴍ xúᴄ. Bé ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴄòɴ ǫᴜá ɴʜỏ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ɢì xảʏ ʀᴀ. Hᴀɪ ᴄᴏɴ ᴛʜấʏ ᴛôɪ ᴠẫɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ɴêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠᴜɪ ᴠẻ. Tôɪ ɴɢʜĩ ʀằɴɢ ᴍọɪ ɴʜâɴ ǫᴜả ở đờɪ đềᴜ ʀấᴛ ᴄôɴɢ ʙằɴɢ. Nữ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴄũɴɢ ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ ᴠề ɴɢʜệ sĩ Tʜươɴɢ Tíɴ: Tʜậᴛ ɴɢạᴄ ɴʜɪêɴ ʟà ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴛʜᴏáɴɢ ʙᴜồɴ ᴛìɴʜ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ʙị s.ố.ᴄ ɢì ᴄả. Kʜɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ Tʜươɴɢ Tíɴ ʟêɴ ᴍạ.ɴɢ ɴóɪ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ɴʜư ᴛʜế, ᴛôɪ ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ᴄườɪ....

Read more

15;15 12/5

Hᴏàɪ Lɪɴʜ ʙị CĐM ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ, ᴋʜᴜɪ ʟạɪ ʙê ʙốɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟộ ᴄáᴄʜ ᴄư xử ᴠớɪ đàɴ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜề Câᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴅᴏ Qᴜáᴄʜ Nɢọᴄ Tᴜʏêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄó ɴʜắᴄ đếɴ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄʜủ đề ɢâʏ ʙàɴ ᴛáɴ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ. Lầɴ ɴàʏ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴʜậɴ ᴠề ɴʜữɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴍỉᴀ ᴍᴀɪ, ᴄʜ.âᴍ ᴄʜ.ọᴄ. Qᴜáᴄʜ Nɢọᴄ Tᴜʏêɴ ᴠà Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴠốɴ ʟà ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜề. Dù ᴋʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề đốɪ ᴘʜươɴɢ ɴʜưɴɢ ᴀɪ ᴄũɴɢ ʙɪếᴛ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɢắɴ ʙó ᴄủᴀ ʜᴀɪ ɴɢườɪ. ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴄʜᴜʏệɴ ᴄũ ᴠề ᴄặᴘ đôɪ ɴàʏ ʙỗɴɢ ᴅưɴɢ ʜᴏᴛ ᴛʀở ʟạɪ ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ, ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄʜủ đề đượᴄ ʙàɴ ᴛáɴ. Cụ ᴛʜể, ᴛʀᴏɴɢ sʜᴏᴡ ɢõ ᴄửᴀ ᴛʜăᴍ ɴʜà ʟêɴ sóɴɢ ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 3/2021, Qᴜáᴄʜ Nɢọᴄ Tᴜʏêɴ ᴛừɴɢ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴍìɴʜ ᴍᴜᴀ ɴʜà ᴋʜɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜỉ ᴄó 20 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí số ᴛɪềɴ ɴàʏ ᴀɴʜ ᴄòɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄầᴍ ᴛậɴ ᴛᴀʏ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ, ᴛʜấʏ ᴄăɴ ɴʜà ǫᴜá đẹᴘ, ɴᴀᴍ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ đáɴʜ ʟɪềᴜ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴍᴜᴀ. Nʜưɴɢ ᴋʜổ ɴỗɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ, ᴄũɴɢ ᴄʜẳɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ sᴀᴏ ʜơɴ, ᴀɴʜ ᴠɪ ᴄá ɢọɪ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ɴʜờ ɢɪúᴘ đỡ. Tôɪ đɪệɴ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ʙảᴏ ᴀɴʜ ơɪ, ᴇᴍ ᴄó 20 ᴛʀɪệᴜ ᴍà ᴛɪềɴ ᴄòɴ ᴄʜưᴀ ở ᴛúɪ ᴇᴍ ɴữᴀ, đᴏàɴ ᴘʜɪᴍ ᴄòɴ đᴀɴɢ ᴛʜɪếᴜ. Eᴍ đɪ ᴄᴏɪ ɴʜà, ᴛʜíᴄʜ ǫᴜá. Aɴʜ Lɪɴʜ ʙảᴏ, ᴛʜíᴄʜ ᴛʜì ʟấʏ đɪ, ᴀɴʜ ᴘʜụ ᴄʜᴏ ᴄʜúᴛ đỉɴʜ. Aɴʜ Hᴏàɪ Lɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴛôɪ ᴍượɴ 150 ᴛʀɪệᴜ. Aɴʜ Lɪɴʜ ɴóɪ, ᴄứ ɢɪữ ʟấʏ, ᴄʜừɴɢ ɴàᴏ ᴄó ᴛʜì ᴛʀả ᴄʜᴏ ᴀɴʜ, Qᴜáᴄʜ Nɢọᴄ Tᴜʏêɴ ᴋể ʟạɪ. Cùɴɢ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ ᴠᴀʏ ᴍượɴ đượᴄ ᴛừ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, Qᴜáᴄʜ...

Read more

10;12 12/5

Tʀᴀɴɢ Tʀầɴ ʙị ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴠì 'sờ ʙụɴɢ' ᴠợ Hà Đứᴄ Cʜɪɴʜ ɢɪữᴀ đáᴍ ᴄướɪ: Cô ᴅâᴜ 'ʜấᴛ ᴛᴀʏ' ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ᴄʜỗ Hàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ Tʀᴀɴɢ Tʀầɴ đᴀɴɢ ᴠấᴘ ᴘʜảɪ ᴄʜỉ ᴛʀ.íᴄʜ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ ᴠì ǫᴜá ᴋéᴍ ᴅᴜʏêɴ. Tʜậᴍ ᴄʜí, ᴄô ᴅâᴜ ᴄũɴɢ ᴄʜỉɴʜ ᴄựᴜ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ᴄʜỗ. Vừᴀ ǫᴜᴀ, đáᴍ ᴄướɪ ᴄủᴀ ᴄầᴜ ᴛʜủ Hà Đứᴄ Cʜɪɴʜ đượᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ở Hà Nộɪ ᴠớɪ sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ đôɴɢ đảᴏ ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴄủᴀ sʜᴏᴡʙɪᴢ ᴠɪệᴛ. ᴄấᴛ ᴄôɴɢ ʙᴀʏ ᴛừ TP.HCM ʀᴀ ᴛʜủ đô để ᴅự ᴛɪệᴄ ᴄướɪ, ᴛʜế ɴʜưɴɢ, Tʀᴀɴɢ Tʀầɴ ʟạɪ đᴀɴɢ ʜứɴɢ ᴄʜịᴜ ᴄʜỉ ᴛʀí.ᴄʜ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ ʙởɪ ʜàɴʜ độɴɢ ᴋéᴍ ᴅᴜʏêɴ ᴠớɪ ᴄô ᴅâᴜ Mᴀɪ Hà Tʀᴀɴɢ. Hà Đứᴄ Cʜɪɴʜ ᴠà ᴠợ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ...

Read more
Page 3 of 6 1 2 3 4 6
jeg_pb_boxed widget_text" id="text-10">