ADVERTISEMENT

TIN TỨC

16:00 20/06/2022

Cʜồɴɢ để ʟạɪ ô ᴛô ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ ʀồɪ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ: Vợ ʟêɴ ᴍạ.ɴɢ ᴄầᴜ ᴄứᴜ Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ đượᴄ ᴠớɪ ᴄʜồɴɢ, ᴄʜị Lɪɴʜ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛʜấʏ xᴇ ô ᴛô ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴍìɴʜ đỗ ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ ɴʜưɴɢ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢườɪ. Nɢàʏ 20/6, ᴛʀêɴ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ xôɴ xᴀᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴠợ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪ ᴛìᴍ ᴄʜồɴɢ ᴛêɴ Pʜạᴍ Kɪềᴜ Hưɴɢ (31 ᴛᴜổɪ, ở Hưɴɢ Yêɴ). Aɴʜ ʜưɴɢ đɪ ᴛừ Hưɴɢ Yêɴ ʟêɴ Hà Nộɪ ʟúᴄ 14ʜ40 ɴɢàʏ 17/6, ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴋʜôɴɢ đượᴄ. Dᴏ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ ʜᴀʏ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴄʜồɴɢ, ᴄʜị Lɪɴʜ đã ʟêɴ ᴍạɴɢ ᴄầᴜ ᴄứᴜ (Ảɴʜ: ɴʜâɴ ᴠậᴛ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ). Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴄʜị Lɪɴʜ (ᴠợ ᴀɴʜ Hưɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜị ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã Hảɪ Bốɪ (Đôɴɢ Aɴʜ, Hà Nộɪ) ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜồɴɢ ᴄʜị để ʟạɪ xᴇ ô ᴛô ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ - Hà Nộɪ ʀồɪ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ʙí ẩɴ. Tʜᴇᴏ ᴄʜị Lɪɴʜ, ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 17/6, ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ɴóɪ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟêɴ Hà Nộɪ ᴄó ᴠɪệᴄ ʀồɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ô ᴛô ɴʜãɴ ʜɪệᴜ Sᴀɴᴛᴀғᴇ ᴍàᴜ đỏ ᴍᴀɴɢ BKS 89A-194.60 đɪ ɴʜưɴɢ đếɴ ᴛốɪ ᴋʜôɴɢ ᴠề, ɢɪᴀ đìɴʜ đɪ ᴛìᴍ ᴠà ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴋʜôɴɢ đượᴄ. Đếɴ sáɴɢ 18/6, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị Lɪɴʜ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛʜấʏ xᴇ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴄʜị đỗ ở ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ, ᴄó ʙậᴛ đèɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ. Kʜɪ ɴắᴍ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜị Lɪɴʜ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʟêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ Lᴏɴɢ ᴠà ᴛʜấʏ đúɴɢ xᴇ ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ở đâʏ. Bêɴ ᴛʀᴏɴɢ xᴇ ᴄó để ʟạɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ, ᴛúɪ xáᴄʜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ɴɢườɪ. Cʜị Lɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Mấʏ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛôɪ ᴍấᴛ ăɴ ᴍấᴛ ɴɢủ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛôɪ đã ʟɪêɴ ʜệ, ᴛìᴍ ᴀɴʜ ấʏ ᴋʜắᴘ ɴơɪ ɴʜưɴɢ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢì. Tʀướᴄ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ấʏ đɪ 2 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ, ᴄãɪ ᴠã, ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ sốɴɢ ᴠẫɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ. Cʜồɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴợ ɴầɴ ʜᴀʏ ʟàᴍ ăɴ ᴛʜᴜᴀ ʟỗ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜơɪ ʙờɪ, ʜư ʜỏɴɢ ɢì. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɢɪữᴀ ᴀɴʜ ấʏ ᴠà ʙố ᴄó xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ, ᴄʜị Lɪɴʜ ɴóɪ. Cʜɪếᴄ xᴇ ô ᴛô Sᴀɴᴛᴀғᴇ ᴍà ᴄʜồɴɢ ᴄʜị Lɪɴʜ để ʟạɪ ᴛʀêɴ ᴄầᴜ Tʜăɴɢ...

Read more

08:30 20/06/2022

Vɪᴅᴇᴏ: Cáᴄ ᴋỹ sư Ấɴ Độ ʟàᴍ 75ᴋᴍ đườɴɢ ɴʜựᴀ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 5 ɴɢàʏ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ? Dᴀɴʜ ʜɪệᴜ ʟàᴍ đườɴɢ ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ đã đượᴄ ᴋỷ ʟụᴄ ɢᴜɪɴɴᴇss ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề Ấɴ Độ, ᴋʜɪ ɴướᴄ ɴàʏ ᴄʜỉ ᴍấᴛ 5 ɴɢàʏ để ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ 75ᴋᴍ đườɴɢ ɴʜựᴀ. Cᴏɴ đườɴɢ đượᴄ...

Read more

11;00 18/6

Từ ᴄậᴜ ʙé ʙáɴ ᴠé số ᴛớɪ ʙɪếɴ ᴄố ᴍẹ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴍấᴛ ɢɪờ ᴍᴜᴀ ɴʜà ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ở ᴛᴜổɪ 30 Kʜɪ ʙướᴄ ᴄʜâɴ ᴠàᴏ ɴɢôɪ ɴʜà đầᴜ ᴛɪêɴ ᴍᴜᴀ đượᴄ ɴăᴍ 30 ᴛᴜổɪ, ở TP.HCM, Pʜú đã ᴋʜóᴄ. Aɴʜ ướᴄ ɢì ᴍẹ ᴄòɴ ở ᴛʀêɴ đờɪ ɴàʏ, để ôᴍ ʟấʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ - ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ʙáɴ ᴠé số, ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ɴɢᴏàɪ đườɴɢ, ɴɢᴏàɪ ᴄʜợ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴăᴍ ᴛʀướᴄ. Pʜú, ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴍᴜᴀ đượᴄ ɴʜà TP.HCM ᴛᴜổɪ 30 Pʜạᴍ Hà Pʜú, ǫᴜê ɢɪᴀ ʟᴀɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴀ, ᴍẹ ᴘʜảɪ ʙươɴ ᴄʜảɪ ɴɢᴏàɪ đườɴɢ. Đᴀɴɢ ʜọᴄ ʟớᴘ 5, Pʜú ᴘʜảɪ ɴɢʜỉ ʜọᴄ xᴜốɴɢ TP.HCM đɪ ʙáɴ ᴠé số ᴄùɴɢ ᴍẹ. Lᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜữɴɢ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ, ᴋʜᴜ ᴄʜợ, ᴍỗɪ ɴɢàʏ đɪ ʙộ ᴍườɪ ᴍấʏ ᴄâʏ số ᴛớɪ ᴋʜɪ đôɪ ᴄʜâɴ ᴘʜồɴɢ ʀộᴘ, Pʜú ᴠà ᴍẹ ᴍớɪ ᴋɪếᴍ đượᴄ ɴʜữɴɢ đồɴɢ ᴛɪềɴ ʟẻ. Đượᴄ ᴍẹ ɢửɪ ᴠề ǫᴜê ở Qᴜʏ Nʜơɴ ở ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴅì để đɪ ʜọᴄ, ʙɪ ᴋịᴄʜ ᴛớɪ ᴠớɪ Pʜú ᴠàᴏ ɴăᴍ ʟớᴘ 10. ᴛʀᴏɴɢ ʟầɴ ᴠàᴏ TP.HCM ᴛʜăᴍ ᴍẹ, ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ đᴀɴɢ đɪ ʙáɴ ᴠé số ở Q.12 ᴛʜì ᴍẹ Pʜú ʙị xᴇ ᴛôɴɢ, ǫᴜᴀ đờɪ sᴀᴜ đó. Vɪệᴄ ɢì ʟươɴɢ ᴛʜɪệɴ ʀᴀ ᴛɪềɴ ᴄũɴɢ ʟàᴍ Mộᴛ ᴍìɴʜ ᴄôɪ ᴄúᴛ ɴɢᴏàɪ ᴄᴜộᴄ đờɪ, Pʜú ᴠừᴀ ʜọᴄ, ᴠừᴀ ʟàᴍ đủ ɴɢʜề. Nʜưɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜậᴛ ɴɢã đượᴄ ý ᴄʜí ᴄủᴀ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ. Aɴʜ ᴘʜụ ʙưɴɢ ᴘʜở, ᴘʜáᴛ ᴛờ ʀơɪ, ʟàᴍ ɢɪᴀ sư, ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛʀà sữᴀ. Aɴʜ ᴍặᴄ đồ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ ᴛʜú đứɴɢ ᴛʀướᴄ ᴄáᴄ sɪêᴜ ᴛʜị, ʟàᴍ sʜɪᴘᴘᴇʀ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙáɴ ǫᴜầɴ áᴏ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙáɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴘʜụ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀí ʜᴏᴀ, ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛɪệᴄ ᴄướɪ… Tâᴍ ɴɪệᴍ ʟàᴍ ɢì ᴄũɴɢ ᴄầɴ ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ, ɴêɴ Pʜú ᴋʜôɴɢ ʙỏ ᴅở ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ᴄᴀᴏ đẳɴɢ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ Đʜ ɴɢâɴ ʜàɴɢ TP.HCM. Pʜú ᴋʜôɴɢ ɴɢầɴ...

Read more

10;15 18/6

NSND Nɢọᴄ Gɪàᴜ “ɢɪáɴɢ ᴄáɪ ᴛáᴛ” đᴀᴜ đớɴ ᴠàᴏ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ: “Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜỉ ᴅɪễɴ ᴛʀêɴ sâɴ ᴋʜấᴜ, ở ɴɢᴏàɪ đờɪ sốɴɢ ʙê ᴛʜᴀ, ᴛùʏ ᴛɪệɴ” Nʜìɴ ɴʜậɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Hữᴜ Tíɴ, NSND Tʀầɴ Nɢọᴄ Gɪàᴜ, Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ Sâɴ ᴋʜấᴜ TP.HCM, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ sẽ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ʜìɴʜ ảɴʜ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ. Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, sự ᴠɪệᴄ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Hữᴜ Tíɴ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 8, TP.HCM ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠì sử ᴅụɴɢ ᴍ.ᴀ ᴛ.ú.ʏ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ. ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Tʜúʏ, Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ Sở Văɴ ʜóᴀ Tʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà Dᴜ ʟịᴄʜ TP.HCM, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sở đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, xử ʟý ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠà ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ. Sở ᴠẫɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Nếᴜ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟà Hữᴜ Tíɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, sở sẽ đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ, ʙà Tʜúʏ ɴóɪ. Hữᴜ Tíɴ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙắᴛ ɢɪữ ᴠì sử ᴅụɴɢ ᴍ.ᴀ ᴛ.ú.ʏ. Nʜìɴ ɴʜậɴ ᴠề ồɴ àᴏ ᴄủᴀ Hữᴜ Tíɴ, NSND Tʀầɴ Nɢọᴄ Gɪàᴜ, Cʜủ...

Read more

9;40 18/6

Qᴜảɴɢ Nɢãɪ: Tᴜʏệᴛ ᴠờɪ ʙảᴏ ᴠệ ᴄủᴀ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Pʜúᴄ Hưɴɢ ᴛʀᴀᴏ ʟạɪ 50 ᴛʀɪệᴜ ɴʜặᴛ đượᴄ Mộᴛ ʙảᴏ ᴠệ ᴄủᴀ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛư ɴʜâɴ Pʜúᴄ Hưɴɢ (TP.Qᴜảɴɢ Nɢãɪ) đã ɴʜặᴛ đượᴄ 50 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍà ɴɢườɪ ᴅâɴ sơ ý ʙỏ ǫᴜêɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đɪ ᴠệ sɪɴʜ, ᴋʜɪ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ. ᴋʜôɴɢ ᴅᴏ ᴅự, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙảᴏ ᴠệ đã ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴛʀả ʟạɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ. Tʜᴇᴏ đó, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 11 ɢɪờ ɴɢàʏ 17/6, ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ôɴɢ Đᴏàɴ Côɴɢ Vɪɴʜ (47 ᴛᴜổɪ), ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙảᴏ ᴠệ ᴄủᴀ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛư ɴʜâɴ Pʜúᴄ Hưɴɢ ɴʜặᴛ đượᴄ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ᴠí ᴅᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ sơ ý ʙỏ ǫᴜêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴠệ sɪɴʜ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ôɴɢ ᴠɪɴʜ ᴄầᴍ ᴄʜɪếᴄ ᴠí ʟêɴ ᴠà ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ Độɪ ᴛʀưởɴɢ Độɪ ʙảᴏ ᴠệ; ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đếɴ ʙộ ᴘʜậɴ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ ᴠà ʙᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ɴʜằᴍ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴛʀả ʟạɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙị ᴍấᴛ. Kʜɪ đó, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪếᴄ ᴠí ᴄó 50 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ, ᴍệɴʜ ɢɪá 500 ɴɢʜìɴ đồɴɢ; ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɪᴘʜᴏɴᴇ 11 ᴠà ᴍộᴛ số ɢɪấʏ ᴛờ ᴛùʏ ᴛʜâɴ ᴋʜáᴄ. Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 3 ɢɪờ ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴍớɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ɴɢườɪ ᴍấᴛ ᴠí. ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đốɪ ᴄʜứɴɢ, ᴘʜòɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã xáᴄ địɴʜ đúɴɢ ɴɢườɪ ᴠà ᴛʀả ʟạɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ....

Read more

18;30 17/6

Qᴜảɴɢ Nɢãɪ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʜêᴍ 13 ᴄầᴜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɴôɴɢ ᴛʜôɴ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ sẽ đầᴜ ᴛư xâʏ ᴅựɴɢ 13 ᴄâʏ ᴄầᴜ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɴôɴɢ ᴛʜôɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 2022-2025, ɴʜằᴍ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ʜạ ᴛầɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠùɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ. Nɢàʏ 15/6, Sở GTVT ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nɢãɪ Đặɴɢ...

Read more

16;00 17/6

Hộᴘ ᴄơᴍ ấᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̣ ôɴɢ ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̀ ốᴄ ᴋɪếᴍ sốɴɢ Mớɪ đâʏ, ᴄư ᴅâɴ ᴍạ.ɴɢ đᴀɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛᴀʏ ɴʜᴀᴜ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴍộᴛ ᴄô ɢᴀ́ɪ ɢɪᴜ́ᴘ đỡ ᴄᴜ̣ ôɴɢ ɢɪᴀ̀ ʙᴀ́ɴ ốᴄ ʙêɴ ʟề đườɴɢ. Dᴜ̀ sự ʜỗ ᴛʀợ ᴋʜôɴɢ ɴʜɪềᴜ, ɴʜưɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ độɴɢ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄô ɢᴀ́ɪ ɴʜư đɪểᴍ ᴛô ᴛʜêᴍ sắᴄ ᴍàᴜ ᴛươɪ sáɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɴàʏ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ôɴɢ ᴄᴜ̣ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ xᴇᴍ xᴏ́ᴛ xᴀ. Cᴜ̣ ᴛʜể, ᴄʜᴜ̉ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀằɴɢ ᴄô ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜấʏ ᴄᴜ̣ ôɴɢ đᴀɴɢ ʙᴀ́ɴ ốᴄ ɴɢồɪ ở ᴍộᴛ ɢᴏ́ᴄ đườɴɢ. ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴠɪ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄʜăᴍ ᴄʜᴜ́ᴛ, ʙộ ǫᴜầɴ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̃ ᴋʏ̃, ʟạɪ ɴɢồɪ ᴄạɴʜ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʀᴀ́ᴄ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴅᴀ́ᴍ ʟᴀ̣ɪ ɢầɴ ôɴɢ. Cᴜ̣ ôɴɢ ɴɢồɪ 1 ɢᴏ́ᴄ, ʙᴀ́ɴ ốᴄ ʙêɴ ʟề đườɴɢ. Cᴀ̉ ɢɪᴀɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ôɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢồᴍ...

Read more

14;30 17/6

Từ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ 15 ɴăᴍ, ʜơɴ 10 ᴄᴜộᴄ đạɪ ᴘʜ.ẫᴜ: Bố, ᴄʜỉ đơɴ ɢɪảɴ ʟà ɴɢườɪ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ɴʜấᴛ! 15 ɴăᴍ, ʜơɴ 10 ᴄᴜộᴄ đạɪ ᴘʜ.ẫᴜ, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ đẫᴍ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴄủᴀ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ɢầɴ đâʏ đã ʟàᴍ xôɴ xᴀᴏ ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴋʜáɴ ɢɪả. Kʜôɴɢ ᴄʜỉ xóᴛ xᴀ ᴠà ɴể ᴘʜụᴄ ᴛʀướᴄ ɴɢʜị ʟựᴄ ᴘʜɪ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ᴀɴʜ, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄảᴍ độɴɢ ấʏ ᴄòɴ đáɴʜ ᴛʜứᴄ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴠề đɪềᴜ ʙìɴʜ ᴅị ᴍà sâᴜ sắᴄ ɴʜấᴛ: ᴛìɴʜ ᴘʜụ ᴛ.ử. Hàɴʜ ᴛʀìɴʜ 15 ɴăᴍ ᴄʜɪếɴ đấᴜ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ɴɢườɪ ᴠáᴄ ᴛù ᴠà ʜàɴɢ ᴛổɴɢ đã ʟấʏ đɪ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴄủᴀ ᴛấᴛ ᴄả ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ. Sự ʜɪ sɪɴʜ ᴠô ʙờ, sẵɴ sàɴɢ ʟàᴍ ᴍọɪ ᴛʜứ ᴠì Bôᴍ -  ᴄậᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴋéᴍ ᴍᴀʏ ᴍắɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ᴋʜɪếɴ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠô ᴄùɴɢ ᴄảᴍ ᴘʜụᴄ ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ᴄʜᴀ ʟớɴ ʟᴀᴏ ᴄủᴀ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ. Nɢᴀʏ ᴛừ ᴋʜɪ ᴄʜàᴏ đờɪ, Bôᴍ đã ᴍᴀɴɢ ᴍộᴛ ɴỗɪ ʙấᴛ ʜạɴʜ ᴋʜɪ ᴇᴍ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴀᴘᴇʀᴛ - xươɴɢ ᴄứɴɢ sớᴍ ᴄụᴄ ʙộ. Căɴ ʙệɴʜ ʜɪếᴍ ɢặᴘ ɴʜấᴛ ᴋʜɪ ᴛỉ ʟệ ᴄʜỉ ʟà 1/88.000. Nɪềᴍ ʜâɴ ʜᴏᴀɴ ᴄʜàᴏ đóɴ đứᴀ ᴄᴏɴ đầᴜ ʟòɴɢ ᴄủᴀ ᴀɴʜ Tᴜấɴ ᴠụᴛ ᴛắᴛ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʟậᴛ ᴄʜɪếᴄ ᴋʜăɴ đượᴄ ᴍᴀɴɢ ʀᴀ ᴛừ ᴘʜòɴɢ ᴍổ: ᴛʀáɴ ᴄủᴀ Bôᴍ ɢậᴘ ʟạɪ, ᴍặᴛ ʜóᴘ ᴠàᴏ, ᴛᴀʏ ᴄʜâɴ ᴅíɴʜ ᴄʜùᴍ, ᴍắᴛ ʟồɪ ʀᴀ. Nʜưɴɢ ʙɪếᴛ ʟàᴍ sᴀᴏ ʙâʏ ɢɪờ, ᴀɴʜ đàɴʜ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴠà ôᴍ ʜɪ ᴠọɴɢ Bôᴍ ʀồɪ sẽ ổɴ ᴛʜôɪ. Bố sẽ ᴄùɴɢ Bôᴍ ᴄʜɪếɴ đấᴜ ᴄả đờɪ. Hằɴɢ ɴɢàʏ ᴀɴʜ đềᴜ ᴠàᴏ ᴛʜăᴍ ᴠà ɴắɴ ᴄʜâɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Bôᴍ ᴄứ ᴛʜế ɴắᴍ ᴄʜặᴛ ʟấʏ ɴɢóɴ ᴛᴀʏ ᴄủᴀ ʙố, ɴʜư sâᴜ ᴛʜẳᴍ ᴇᴍ ᴄảᴍ ᴛʜươɴɢ ᴠề sự ᴄầɴ ᴍẫɴ ᴄʜăᴍ ʟᴏ ᴠà ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ʙố đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠớɪ sự ᴋʜắᴄ ɴɢʜɪệᴛ sắᴘ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴍìɴʜ. Cáɪ ɴắᴍ ᴛᴀʏ đơɴ ɢɪảɴ ᴄòɴ ɢɪá ᴛʀị ʜơɴ ᴛấᴛ ᴛʜảʏ... ɴó ɴʜư ʟờɪ độɴɢ ᴠɪêɴ, ᴀɴ ủɪ ᴄủᴀ ᴀɴʜ Tᴜấɴ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ: Đừɴɢ ʟᴏ Bôᴍ ɴʜé. ᴄó ʙố đâʏ ʀồɪ!. Kʜɪ ɴʜìɴ ʟạɪ ɴʜữɴɢ ᴄᴀ đạɪ ᴘʜ.ẫᴜ đᴀᴜ đớɴ ᴄủᴀ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ, ᴀɪ ɴấʏ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ xóᴛ xᴀ. Hồɪ ᴛưởɴɢ ɴʜữɴɢ ʟầɴ ᴛưởɴɢ ᴄʜừɴɢ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄứᴜ ᴄʜữᴀ, ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴀɴʜ Tᴜấɴ ʟạɪ ʀơɪ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄʜẳɴɢ ʜᴀʏ. Kʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ấʏ ɴʜư ᴍộᴛ ᴄơɴ á.ᴄ ᴍộɴɢ đếɴ áᴍ ảɴʜ, đầʏ sợ ʜãɪ đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ɴàʏ. Aɴʜ ᴋể, ʜồɪ ɴʜỏ, ᴅù đᴀᴜ đớɴ ᴛʜế ɴàᴏ, ᴀɴʜ Tᴜấɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴋʜóᴄ. Vậʏ ᴍà ᴛừ ɴɢàʏ ᴄó Bôᴍ, ʟᴜôɴ ᴄᴀɴʜ ᴄáɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ ɴỗɪ sợ ᴍấᴛ đɪ đứᴀ ᴄᴏɴ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴋʜɪếɴ ᴀɴʜ ᴍᴀᴜ ɴướᴄ ᴍắᴛ ʜẳɴ. Cảᴍ ɢɪáᴄ đᴀᴜ đớɴ ɴʜấᴛ ᴍà ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴘʜảɪ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄảᴍ ɢɪáᴄ ᴍấᴛ đɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʜươɴɢ. ᴠà ᴠớɪ ᴀɴʜ, ᴍặᴄ ᴄʜᴏ đó ʟà ǫᴜʏ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴛạᴏ ʜóᴀ, ᴛʜựᴄ sự đɪềᴜ ấʏ ǫᴜá đỗɪ ᴋʜắᴄ ɴɢʜɪệᴛ. Tʜế ɴêɴ, ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴛʀôɪ ǫᴜᴀ, ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ đủ đầʏ ᴛʜì Qᴜốᴄ Tᴜấɴ ᴄʜỉ đᴀᴜ đáᴜ ᴍộᴛ ɴỗɪ ʟᴏ sợ ᴍấᴛ đɪ ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ɴɪềᴍ đᴀᴜ ấʏ ɴʜư ɴʜữɴɢ ᴠếᴛ ᴅ.ᴀ.ᴏ ᴄ.ứ.ᴀ ᴠàᴏ ʟòɴɢ ᴀɴʜ, đᴀᴜ đếɴ ɴʜóɪ ʟòɴɢ. Tʀảɪ ǫᴜᴀ ᴄùɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʜơɴ 10 ᴄᴜộᴄ ᴘʜ.ẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ, Qᴜốᴄ Tᴜấɴ đã ʙáɴ ɴʜà, ʟàᴍ đủ ᴍọɪ ɴɢʜề để ʟᴏ ᴄʜᴏ Bôᴍ. Aɴʜ ɴɢᴜʏệɴ ʜɪ sɪɴʜ ᴄả đờɪ, đáɴʜ đổɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ Bôᴍ ᴄó đượᴄ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ. Nếᴜ Bôᴍ đᴀᴜ, ʙố sẽ đᴀᴜ ʜơɴ ɴɢʜìɴ ʟầɴ. Bôᴍ ᴋʜóᴄ, ʙố ᴄũɴɢ sẽ ᴠắᴛ ᴄạɴ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴠì Bôᴍ. ᴘʜảɪ! ᴄó đɪềᴜ ɢì ᴍà ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ấʏ ᴋʜôɴɢ ʜɪ sɪɴʜ ᴠì ᴄᴏɴ?  ɴɢᴀʏ ᴛừ ᴋʜɪ Bôᴍ ᴄʜàᴏ đờɪ, ᴀɴʜ Tᴜấɴ ʙɪếᴛ ʀằɴɢ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ᴍà ʜơɴ ᴄả ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙạɴ đồɴɢ ʜàɴʜ, ɴɢườɪ ᴛᴀ ʙêɴ ᴄᴏɴ 1 ᴛʜì ᴀɴʜ ᴘʜảɪ ʙêɴ ᴄᴏɴ 10 ᴠì ᴠốɴ ᴅĩ ᴄᴜộᴄ đờɪ đã ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ᴀɴʜ ǫᴜʏềɴ đượᴄ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ɴɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ. Câᴜ ᴄʜᴜʏệɴ đầʏ ᴄảᴍ độɴɢ ɴàʏ đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄảᴍ ᴘʜụᴄ ᴠà ᴄᴀ ɴɢợɪ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴠô ʙờ ᴄủᴀ Qᴜốᴄ Tᴜấɴ. Tʜế ᴍớɪ ʙɪếᴛ ᴛʀêɴ đờɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ɢì ᴛʜɪêɴɢ ʟɪêɴɢ ʙằɴɢ ᴛìɴʜ ᴄʜᴀ ɴɢʜĩᴀ ᴍẹ ᴠà ᴄʜẳɴɢ ᴄó sự ʜɪ sɪɴʜ ɴàᴏ ᴄᴀᴏ ᴄả ʙằɴɢ ᴍẹ ᴄʜᴀ. Tʀưởɴɢ ᴛʜàɴʜ, đó ʟà ɴɢã ʀẽ ᴠà ᴄũɴɢ ʟà đɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴʜấᴛ ᴍà ɴửᴀ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴄòɴ ʟạɪ ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴘʜảɪ ɴếᴍ ᴛʀảɪ. Nɢàʏ ʙé, ᴄʜỉ ᴍᴏɴɢ đượᴄ ʟàᴍ ɴɢườɪ ʟớɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ʟớɴ ʀồɪ ʟạɪ ᴍᴜốɴ ʙé ʟạɪ, ᴋʜɪ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴍỏɪ ᴍệᴛ, ᴄʜỉ ᴍᴜốɴ ᴠề ᴠớɪ ᴠòɴɢ ᴛᴀʏ ᴄủᴀ ᴍẹ, ᴛựᴀ đầᴜ ʟêɴ đôɪ ᴠᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜᴀ ᴍà ǫᴜêɴ ʜếᴛ ɴʜữɴɢ ʙộɴ ʙề, ʙᴏɴ ᴄʜᴇɴ đếɴ ᴋʜó ᴛʜở. Cᴜộᴄ đờɪ ɴàʏ ᴠốɴ ᴄó ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ xướᴄ, ɴêɴ ᴛôɪ, ᴠà ᴄả ʙạɴ ɴữᴀ, ʜãʏ ᴍạɴʜ ᴍẽ, để ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴄủᴀ ᴄʜᴀ ᴍẹ xᴏᴀ ᴅịᴜ ɴʜữɴɢ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ, ɴʜư ᴄáᴄʜ ᴍà ᴀɴʜ Tᴜấɴ đã ʟàᴍ ᴠớɪ Bôᴍ, ᴠì ᴛậɴ sâᴜ ᴛʜẳᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠẫɴ ʟà ɴơɪ ᴀɴ ʏêɴ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪᴀɴ ɴàʏ. Cʜᴀ ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ sẻ ᴄʜɪᴀ ɴʜɪềᴜ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ɴʜư ᴍẹ, ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ɴóɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ đườɴɢ ᴍậᴛ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ʏêᴜ ᴄᴏɴ ʙằɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛʀậɴ đòɴ đᴀᴜ ᴛʜắᴛ. Là ɴɢườɪ ʟᴜôɴ ᴜʏ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀướᴄ ᴍặᴛ ᴄᴏɴ ɴʜưɴɢ ʀồɪ ᴄʜᴀ ʟạɪ ʟà ɴɢườɪ xóᴛ xᴀ đᴀᴜ đáᴜ ᴠề ᴄᴏɴ ɴʜấᴛ, ᴛấᴛ ᴄả ᴄũɴɢ ᴠì ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴛốᴛ đẹᴘ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴍà ᴛʜôɪ! Bố, ᴄʜỉ đơɴ ɢɪảɴ ʟà ɴɢườɪ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ đờɪ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ! Câᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄảᴍ độɴɢ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ Qᴜốᴄ...

Read more
Page 1 of 21 1 2 21
jeg_pb_boxed widget_text" id="text-10">