ADVERTISEMENT

Chính sách bảo mật

Last update 7 June 2020

 

Chính sách bảo mật này cho biết cách trang web của chúng tôi (https://vietnews.co.uk) sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi hứa rằng quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân qua Vietnews.co.uk, bạn có thể yên tâm rằng thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng theo quy định về quyền riêng tư này.

Chính sách bảo mật này mô tả cách Vietnews.co.uk sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân thông qua Vietnews.co.uk , bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

  • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi:

Chúng tôi sẽ thu thập những tin tức mà bạn cung cấp đến cho chúng tôi, bao gồm cả việc bạn tạo ra một tài khoản mạng, trả lời một trong những lời đề nghị của chúng tôi, đăng ký sự quan tâm đến một trong những sản phẩm của chúng tôi, bình luận dưới một bài viết của chúng tôi. Nó có thể thông qua bất kể một phương tiện gì như tring duyệt web, qua ứng dụng điện thoại hoặc một bài đăng.

  • Thông tin từ thiết bị của bạn:

Chúng tôi thu thập thông tin từ về thiết bị mà bạn đang sử dụng khi mà bạn tương tác với website của chúng tôi, các ứng dụng, các sản phẩm/dịch vụ bao gồm cả quảng cáo.

  • Đăng một bình luận trên một bài báo:

Khi bạn bình luận trên bài báo của chúng tôi, các thông tin bạn đăng, tên truy cập của bạn được quyền truy cập công cộng. Thông tin này có thể được xem và thu thập bởi những người khác. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tránh chia sẻ bất kỳ chi tiết cá nhân nào, và đặc biệt là thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng bạn trực tiếp như tên, tuổi, địa chỉ và tên của nhà tuyển dụng trong các bình luận của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của thông tin bạn có thể cung cấp công khai thông qua phần bình luận. Vui lòng xem Điều khoản và Quy tắc nội bộ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

  • Thông tin từ đối tác:

Trường hợp bạn đã đăng ký hoặc tạo tài khoản với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn từ các công ty khác đã nhận được sự cho phép của bạn (thông qua chính sách bảo mật của riêng họ) để chia sẻ thông tin về bạn. Để biết thêm thông tin về các đối tác này và cách bạn có thể từ chối nhận dữ liệu của mình được chia sẻ với chúng tôi từ các nguồn này cho mục đích định hình.

  • Mạng xã hội:

Nếu bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi thông qua một trang mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Twitter hoặc Google, bạn đang cấp phép cho công ty đó chia sẻ thông tin người dùng của bạn với chúng tôi. Điều này sẽ bao gồm tên và địa chỉ email của bạn cộng với bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã cho phép họ chia sẻ với bên thứ ba. Nếu bạn xóa trang web của chúng tôi khỏi tài khoản Facebook, Twitter hoặc Google của bạn, chúng tôi sẽ không còn có quyền truy cập vào thông tin này. Chúng tôi sử dụng plugin từ các mạng xã hội và các nền tảng khác trên trang web của chúng tôi, có thể cho phép bạn chia sẻ nội dung với các mạng / nền tảng này hoặc sử dụng dịch vụ của họ trên trang web của chúng tôi.

  • Thông báo bật lên trình duyệt:

Khi bạn đồng ý nhận thông báo trình duyệt bật lên từ trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin sau: (i) url của trang bạn đã truy cập khi bạn đăng ký; (ii) mã quốc gia của bạn; (iii) loại thiết bị của bạn; (iv) tên và phiên bản trình duyệt của bạn; và (v) các chủ đề của bài viết bạn đã nhấp vào hoặc tương tác.

  • Cập nhật chính sách:

Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này thường xuyên, vì vậy bạn nên kiểm tra khi truy cập trang web của chúng tôi.

  • Làm thế nào để liên lạc với chũng tôi?

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@vietnews.co.uk